September 29, 2022

รีบยกมือขึ้นส่อง “นิ้วก้อย” บอกชะตาชีวิต จุดเด่น จุดด้อยได้ แม่นกว่าดูลายนิ้วมือ เละนิ้วของคุณเป็นแบบไหน!!

ยกนิ้วก้อยขึ้นมาดู ชายดูขวา หญิงดูซ้าย

อยากจะรู้ถึงจุ ด เ ด่ น จุ ด ด้ อ ย ของตนเองไหม รวมถึงของใครก็ตามเพียงนิ้วก้อยเท่านั้นสามารถบอกอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียว บอกเลยว่างานนี้มันก็ตรงมาก แม่นมากไม่แพ้ศาสตร์การทำนายแบบอื่น ๆ เลย โดยวิธีการดูก็ง่าย ๆ เลย แบฝ่ามือออกมา ยกนิ้วก้อยขึ้นมาดู ชายให้ดูขวา หญิงให้ดูซ้าย แล้วลองสังเกตเส้นแบ่งของข้อนิ้วก้อน ซึ่งปกติก็จะมี 3 ข้อ ส่วนไหนที่ยาวสุดนั่นจะบอกถึงจุดเด่นของคุณนั่นเอง
ข้อไหนของนิ้วก้อยยาวที่สุด บอกถึง จุ ด เ ด่ นของคุณ

1 ข้อบนยาวที่สุด แสดงว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในด้านของการเจรจา คำพูดดึงดูดผู้คน พูดจาฉะฉาน น้ำเสียงดี น่าฟัง กิริยาท่าทางดี เป็นคนที่มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกตมากพอสมควร
2 ข้อกลางยาวที่สุด บ่งบอกว่าเป็นคนที่มีความอดทนสูง ใส่ใจคนรอบข้างเสมอ ส่วนมากมือแพทย์จะเป็นแบบนี้
3 ข้อล่างยาวที่สุด บ่งบอกว่าเป็นคนที่รักอิสระ ไม่ชอบการบังคับ ตรงไปตรงมา เปิดเผย ฝีปากกล้า มีความยึดมั่นในตัวเอง มีเหตุผล เก่ง โต้แย้งเก่งมาก

ข้อไหนสั้นที่สุดบ่งบอกถึง ข้ อ ด้ อ ยของคุณ
1 ข้อบนสั้นที่สุด เป็นคนที่ขี้อาย ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ ไม่ค่อยเข้าใจตัวเอง ไม่ค่อยผูกมิตรกับใคร

2 ข้อกลางสั้นที่สุด เป็นคนซื่อสัตย์ ยุติธรรม แน่วแน่ ไม่ค่อยประนีประนอมอะไรง่าย ๆ
3 ข้อล่างสั้นที่สุด บ่งบอกว่าเป็นคนง่าย ๆ เป็นคน ซื่ อ ไม่มีเหลี่ยมอะไรกับใครเขา เชื่อคนง่าย มักโ ด น ห ล อกบ่อย ๆ

เห็นไหมว่าเพียงแค่นิ้วก้อยก็ยังบอกอะไรเราได้ตั้งหลายอย่างเลย หากอยากจะรู้ข้อเ ด่ น ข้ อ ด้ อ ยของใครก็ลองสังเกตข้อนิ้วก้อยของเขาดูเลย
VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.