February 4, 2023

สุดเศร้า “ออย ธนา” โพสต์จากลาแล้ว หายไปก็คงไม่รู้สึก (คลิป)

สุดเศร้า “ออย ธนา” โพสต์จากลาแล้ว หายไปก็คงไม่รู้สึก (คลิป)

สุดเศร้า “ออย ธนา” โพสต์จากลาแล้ว หายไปก็คงไม่รู้สึก (คลิป)
ของที่ไม่ได้ต้องการ เมื่อหายไปก็คงไม่มีใครรู้สึกอะไร ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่มีใครสนใจ วันนึงถ้าเราหายไปในตอนที่ยังมีความดีอยู่บ้าง ยังมีประโยชน์อยู่บ้าง ยังพอให้นึกอยู่บ้าง อย่างน้อยในวินาทีที่เดินจากไปก็ยังสุขใจอยู่บ้าง
หลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวไปมีแฟนๆ และเพื่อนๆ เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมาก

ของที่ไม่ได้ต้องการ เมื่อหายไปก็คงไม่มีใครรู้สึกอะไร ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่มีใครสนใจ วันนึงถ้าเราหายไปในตอนที่ยังมีความดีอยู่บ้าง ยังมีประโยชน์อยู่บ้าง ยังพอให้นึกอยู่บ้าง อย่างน้อยในวินาทีที่เดินจากไปก็ยังสุขใจอยู่บ้าง
VDOหลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวไปมีแฟนๆ และเพื่อนๆ เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมาก

สุดเศร้า “ออย ธนา” โพสต์จากลาแล้ว หายไปก็คงไม่รู้สึก

VDO สุดเศร้า “ออย ธนา” โพสต์จากลาแล้ว หายไปก็คงไม่รู้สึก

เปิดโพสต์ล่าสุด ออย ธนา หลังเลิกอดีตภรรยา เธอ รวรีย์ รู้เลยเศร้าแค่ไหน

VDO เปิดโพสต์ล่าสุด ออย ธนา หลังเลิกอดีตภรรยา เธอ รวรีย์ รู้เลยเศร้าแค่ไหน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *