March 20, 2023

โ ล กเปลี่ยนแปลงไปทุกๆปี เตรียมตัวให้พร้อม 10 เรื่องนี้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว

ไม่มีอะไรแน่นอนสำหรับชีวิตของคนเรา บางคนแต่ก่อนเคยมีกิน มีใช้ แต่มาถึงวันนี้คนที่เคยจนกว่ากลับเริ่มมีกิน มีใช้มากกว่า โลกเปลี่ยนคนก็เปลี่ยน ชีวิตก็เช่นกันหากเราไม่ปรับเปลี่ยนต ามสถาณการณ์เราเองที่จะเป็นคนที่ลำบาก

ยิ่งนับวันโลกของเรา ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆปี คนบ่นเรื่องการเ งิ นกัน มาก บางคนใช้จ่ายไม่คำนึงถึงถึง อนาคตข้างหน้าสักนิดเลย ก็จะยิ่งลำบากยิ่งขึ้น ในยุคนี้ควรต้องรู้จักใช้ เ พ ร า ะในวันข้างหน้า ไม่มีใครรู้เลยว่า มันจะแ ย่แค่ไหน หรือเราต้องปรับตัวยังไง ในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไป เราต้องพร้อมรับมือเสมอ

1. คอรั บชั่น มากขึ้น

อะไรๆ มันก็ห า ย าก ก็แพงขึ้น คนจะยอมทำทุกอ ย่ างเพื่อเ งิ น ทำให้เกิดการคอรั บชั่ น ต ามมาไงล่ะ

2. หลังจากยุคดอ กเบี้ย 0 เปอร์เซน อะไรๆ ก็จะแย่ลงไปอีก

เ พ ร า ะเ งิ น มันล้ นระบบแต่เ งิ นที่ล้น มันอยู่ในมือคนร ว ยไง ซึ่งเป็นคนจำนวนน้อยที่มีอยู่ ที่ไม่ค่อยใช้จ่าย และเมื่อ การใช้จ่ายน้อย ของก็ข า ยไม่ได้เ ศ ร ษ ฐ กิ จก็แย่ คนก็ตกงาน เ พ ร า ะระบบการเ งิ น มันเป็นอะไรที่ ซับซ้อน มาก เมื่อมันล้ม คือมันก็ล้มไปทั้งระบบ

3 เ งิ นเฟ้อแฝ ง

มีบางคนยังไม่รู้ ว่าเ งิ นเฟ้ อแฝ งก็คือ ค่าครองชีพ การที่ดอ กเบี้ย เ งิ นฝากไม่มี ไม่ได้แปลว่า ค่าครองชีพจะไม่เพิ่ม เ พ ร า ะจากที่ผ่ าน มาในอ ดีต เราก็ได้เห็นแล้วว่า ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น เ งิ นที่เรามี คุณค่ามันจะน้อยลง และไม่สามารถฝากเ งิ นกินด อ กเบี้ย เหมือนก่อนได้แล้ว

4. คนแก่ อาจต้องกลับมาทำงาน

ก็เดิมทีมีเ งิ นเก็บ เป็นก้อนที่มากพอจะเก็บกินด อ กเบี้ยได้เรื่อยๆ และพอเ งิ นฝากนั้น มันไม่มี ด อ กเบี้ยแล้ว ก็ใช้จ่ายเ งิ นไปเรื่อยๆ จึงเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุ อาจต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเลี้ยงตัวเองให้ได้ ไม่เป็นภาระคนอื่นเขา

5. เ งิ นจะห า ย ากขึ้น คนไม่จับจ่าย

หากดอ กเบี้ยเ งิ นฝากเท่ากับ คนที่มีเ งิ นฝากทั้งหมด ไม่ได้ด อ กเบี้ ยซึ่งปกติเ งิ นที่งอ กออ กมาจากในระบบด อ กเบี้ย มัน มีมากถึงแสน ล้านบาทต่อปี คิดดูสิว่าเ งิ นที่ห า ยไป จะทำให้กำลังซื้ อลดลงเพียงใดล่ะ

6. ความเหลื่ อ ม ล้ำจะมากขึ้น

ขณะที่คนหาเช้ากินค่ำ แทบจะไม่มีกิน มีใช้ ถ้าวางแผนการเ งิ นไม่ถูก ลงทุ นไม่เป็น คงต้องทำงานหนักไปทั้งชีวิต

7. เ พ ร า ะเ งิ นห า ย าก เ งิ นจะเหนือคน มากขึ้น

เ พ ร า ะคนส่วนใหญ่นั้น จะทำทุกอ ย่ างเพื่อมัน เพื่อให้ได้มัน มา พวกเขาจะทำทุกอ ย่ าง โดยไม่สนวิ ธี และไม่แคร์อะไร

8. เริ่มห่างไกลคำว่า อิสรภาพทางการเ งิ น มากขึ้น

เช่น การมีร ายได้เข้ามา มากกว่าค่าใช้จ่าย แบบที่เราไม่ต้องทำงาน เดิมทีการฝากเ งิ นธนาค ารก็ยังพอมี ด อ กเบี้ยบ้างนะ แต่ต่อไปเนี่ย หากเราลงทุ นไม่เป็น ดันไปซื้ อท รั พ ย์สินที่ไม่ได้สร้างร ายได้ แบบนี้ เราอาจต้องทำงานไปตลอ ดชีวิต คำว่าอิสรภาพทางการเ งิ น คงไม่ได้เข้าใกล้แน่นอน

9. ครอบครัวจะแตกไม่รักกันเหมือนก่อน

ยุคก่อนๆ พ่อทำงานแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก ท่านยังสามารถทำได้ แต่มายุคนี้พ่อและแม่ทำงาน และทำโอทีต่อจนดึก มันยังแทบไม่เพียงพอใช้จ่าย เวลาที่มีให้ครอบครัวก็น้อยลง ไม่มีเวลาอบรมลูก ปัญหาในสังคม ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

10. สินท รั พ ย์ต่างร า ค าจะไม่ลดลง

ที่เป็นเช่นนี้ ก็เ พ ร า ะว่าคน มีเ งิ น ไม่มีเหตุผลที่จะถือเ งิ นสด ง่ายๆ เลย คือ เ งิ นจะไห ลออ กจากธน าคารที่ไม่มี ด อ กเบี้ย ไปอยู่ในสินท รั พ ย์ที่ มันให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น ลงทุ นในกองทุน ลงทุ นหุ้ น ที่ได้เ งิ นปันผลแทนด อ กเบี้ย

ลงทุ น อสังหาที่ให้ค่าเช่ าและคนที่ถือคร องท รั พ ย์สินพวกนี้ไว้ เขาไม่คิดจะปล่อยข า ยออ กมา มันจึงเป็นเหตุผลให้ร า ค าสินท รั พ ย์ สูงเกินเอื้อม สมัยก่อนทำงานไม่กี่ปี ก็ซื้ อบ้านได้แล้ว แต่มาดูทุกวันนี้ล่ะสิ ผ่อ น 30 ปี ได้คอนโดห้องเดียว ที่ดินก็ยังไม่ใช่ของเราอีก

ที่มา t a m n a n n a kaeyim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *